Училища - в област Велико Търново, с. Миндя

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Помощно училище "Васил Левски"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Миндя 5044; Телефон: 06111/ 290, 06111/ 259;

Виж на картата