Училища - в област Велико Търново, с. Морава

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Морава 5291, ул. "Трети март" 8; Телефон: 06326/ 816, 06326/ 815;

Виж на картата