Училища - в област Велико Търново, с. Павел

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Алеко Константинов"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Павел 5197; Телефон: 06148/ 232, 06148/ 392;

Виж на картата