Училища - в област Велико Търново, с. Страхилово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Страхилово 5190; Телефон: 06145/ 26-50;

Виж на картата