Училища - в област Велико Търново, с. Върбовка

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

ОУ "Филип Тотю"

Адрес: обл. Велико Търново, с. Върбовка 5233, ул. "Първа" 53; Телефон: 06135/ 609, 061303/ 202;

Виж на картата