Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."П.Р.Славейков" №28; Телефон: 094/ 600 442

Виж на картата

Основно училище "Епископ Софроний Врачански"

Адрес: Обл. Видин, общ. Видин, 3700, кв."Нов път"; Телефон: 094/ 600 282

Виж на картата

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Цар Симеон Велики" №101; Телефон: 094/ 600 287

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: Обл. Видин, общ. Видин, 3700, гр. Видин, ул."Екзарх Йосиф" No53; Телефон: 094/ 600 944

Виж на картата

Основно училище "Свети Климент Охридски"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Княз Борис I" №25; Телефон: 094/ 600 324

Виж на картата

Помощно училище "Д-р Петър Берон"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул.„Екзарх Йосиф I“ №51; Телефон: 094/ 600 776

Виж на картата

Природоматематическа гимназия "Екзарх Антим I"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Екзарх Йосиф" No17; Телефон: 094/ 600 912

Виж на картата

Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров"

Адрес: гр. Видин, 3700, Южна промишлена зона; Телефон: 094/ 600 805

Виж на картата

Професионална техническа гимназия "Васил Левски"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Бдин" №66; Телефон: 094/ 600 652

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Любен Каравелов"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Любен Каравелов" №29; Телефон: 094/ 600 388

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Владикина" № 57; Телефон: 094/ 600 255

Виж на картата

Средно общообразователно училище "Цар Симеон Велики"

Адрес: гр. Видин, 3700, ул."Търговска" №6; Телефон: 094/ 600 221

Виж на картата