Училища - в област Пловдив, гр. Брезово

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Професионална гимназия "Златю Бояджиев"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Брезово 4160, ул. "Васил Коларов" 1; Телефон: 03191/ 23-49; 03191/ 21-44;

Виж на картата

СОУ "Христо Смирненски"

Адрес: обл. Пловдив, гр. Брезово 4160, ул. Васил Коларов No 1; Телефон: 03191/ 2703; 03191/ 2332;

Виж на картата