Училища - в област Русе, Русе

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Основно училище "Георги Стойков Раковски"

Адрес: с. Ново село, ул. "Трети март" № 7 Тел. директор: 08113/2242

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: село Тетово, ул. "Генерал Столетов" № 9; Тел. директор: 08187/2514

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: село Семерджиево, ул. "Кирил и Методий" № 4; Тел. директор: 08150/2270

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Николово, ул. "Плиска" № 1; Тел. директор: 08118/2470

Виж на картата