Училища

Полезна информация за учебните заведения - прием, учебни програми, материална база;

Начално училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Алеково, ул. "Отец Паисий" №1; Тел. директор: 08622/321

Виж на картата

Начално училище "Светлина"

Адрес: с. Поройно; Тел. директор: 0864/2-41-85

Виж на картата

Основно училище "Васил Априлов"

Адрес: с. Голеш, ул. "Първа" № 28; Тел. директор: 08623/232

Виж на картата

Основно училище "Васил Левски"

Адрес: с. Яребица; Тел. директор: 08649/2269

Виж на картата

Основно училище "Георги Раковски"

Адрес: с. Ситово, ул. "Г. С. Раковски" №1; Тел. директор: 08663/ 219

Виж на картата

Основно училище "Д-р Петър Берон"

Адрес: с. Чернолик, ул. "Кирил и Методий" 3; Тел. директор: 08644/2278

Виж на картата

Основно училище "Иван Вазов"

Адрес: с. Зафирово, ул. "В. Бъчваров" 9; Тел. директор: 0863/2206

Виж на картата

Основно Училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Стефан Караджа; Тел. директор: 08692/2374

Виж на картата

Основно училище "Отец Паисий"

Адрес: с. Добротица; Тел. директор: 08662/234

Виж на картата

Основно Училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Нова Черна, ул. "Кирил и Методий" № 87; Тел. директор: 08634/ 270

Виж на картата

Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий"

Адрес: с. Сокол, ул. "Св. св. Кирил и Методий"; Тел. директор: 08697/2207

Виж на картата

Основно училище "Св. св. Кирил и Методий"

Адрес: с.Черник, ул. "Люлин" 52; Тел. директор: 0864/222 26

Виж на картата

Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"

Адрес: с. Секулово, ул. "Мир" № 21; Тел. директор: 08648/216

Виж на картата

Основно училище "Св.Св.Кирил и Методий"

Адрес: с. Правда, ул. "Централна" № 24; Тел. директор: 08640/2265

Виж на картата

Основно училище "Стефан Караджа"

Адрес: с. Искра, ул. "Образцова" №22; Тел. директор: 08665/2282

Виж на картата

Основно училище "Стефан Караджа"

Адрес: с. Цар Самуил, ул. "Филип Тотю" 24; Тел. директор: 08635/ 2414

Виж на картата

Основно училище "Христо Ботев"

Адрес: гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2; Тел. директор: 08673/2267

Виж на картата

Основно училище "Христо Смирненски"

Адрес: гр. Дулово, ул."Васил Левски" 17; Тел. директор: 0864/2-25-20

Виж на картата

Основно училище "Цанко Церковски"

Адрес: с. Средище; Тел. директор: 08626/448

Виж на картата