Детски градини - в област Бургас, гр. Айтос

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ОДЗ "Пролет"

Адрес: област Бургас, община Айтос, град Айтос, ул. "Кирил и Методий" 1, Телефон: 0558/22602, 0558/3404

Виж на картата

ЦДГ "Здравец" 

Адрес: област Бургас, община Айтос, град Айтос, ул. "Гурко" №1, Телефон: 0558/22603, 0558/22604

Виж на картата

ЦДГ "Калина Малина"

Адрес: област Бургас, община Айтос, град Айтос, ул. "Бяло море" №1, Телефон: 0558/3427

Виж на картата

ЦДГ "Радост"

Адрес: област Бургас, община Айтос, град Айтос, ул. "Ал. Стамболийски" №36, Телефон: 0558/3136, 0558/3036

Виж на картата

ЦДГ №4 "Славейче" 

Адрес: област Бургас, община Айтос, град Айтос, ул. "Хаджи Димитър" №13, Телефон: 0558/5642, 0558/5641

Виж на картата