Детски градини - в област Велико Търново, Полски тръмбеш

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Павел, Телефон: 06148/225

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Куцина, Телефон: 06149/523

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Масларево, Телефон: 06143/2202

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Масларево, Телефон: 06143/2202

Виж на картата

ЦДГ

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Обединение, Телефон: 06142/2046

Виж на картата

ЦДГ "Детски свят"

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, град Полски Тръмбеш, ул. "Янтра" N21, Телефон: 06141/3909, 06141/3917

Виж на картата

ЦДГ "Незабравка"

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Петко Каравелово, Телефон: 061405/282

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Раданово, Телефон: 06141/3097

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Иванча, Телефон: 06147/429

Виж на картата

ЦДГ "Славейче"

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Климентово, Телефон: 06141/4026

Виж на картата

ЦДГ "Слънце"

Адрес: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, село Страхилово, Телефон: 06145/2664

Виж на картата