Детски градини - в област Пловдив, Марица

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Войсил, Телефон: 0318/822-91, 0318/825-63

Виж на картата

ЦДГ "Ален мак"

Адрес: област Пловдив, община Mарица, село Трилистник, Телефон: 03121/2680

Виж на картата

ЦДГ "Бисер"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Труд, Телефон: 03126/2318, 03126/2315

Виж на картата

ЦДГ "Буратино"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Костиево, Телефон: 03186/ 633

Виж на картата

ЦДГ "Весела"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Калековец, Телефон: 03124/2252

Виж на картата

ЦДГ "Детелина"

Адрес: област Пловдив, община Mарица, село Строево, Телефон: 03106/318

Виж на картата

ЦДГ "Елица"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Бенковски, Телефон: 03188/2208

Виж на картата

ЦДГ "Здравец"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Граф Игнатиево, Телефон: 03107/230

Виж на картата

ЦДГ "Лилия"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Манолско Конаре, Телефон: 03105/231

Виж на картата

ЦДГ "Мечта"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Маноле, Телефон: 03122/2433, 0887 515 568

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Рогош, Телефон: 03132/2004

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Пловдив, община Mарица, село Царацово, Телефон: 03127/330

Виж на картата

ЦДГ "Ралица"

Адрес: област Пловдив, община Марица, село Войводиново, Телефон: 03101/2280

Виж на картата

ЦДГ "Синчец"

Адрес: област Пловдив, община Mарица, село Скутаре, Телефон: 03129/2280

Виж на картата