Детски градини

Тук ще откриете информация за Детските градини в областните градове на България, точни адреси и телефони за контакт.

ЦДГ "Лилия"

Адрес: област Търговище, община Омуртаг, село Плъстина

Виж на картата

ЦДГ "Лиляна Димитрова"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Садина Телефон: 060386/2283

Виж на картата

ЦДГ "Лято"

Адрес: област Търговище, община Омуртаг, село Беломорци, ул. "Иван Станков" 20, Телефон: 0882 422 499

Виж на картата

ЦДГ "Мара Тасева"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Гагово, ул. "Георги Димитров" 18, Телефон: 060384/236

Виж на картата

ЦДГ "Марин Дринов"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Дриново, ул. "Марин Дринов" 37, Телефон: 060380/270

Виж на картата

ЦДГ "Мечо Пух"

Адрес: област Търговище, община Омуртаг, село Камбурово, ул. "Палатица" 7, Телефон: 06049/369

Виж на картата

ЦДГ "Митко Палаузов" 

Адрес: област Търговище, община Попово, село Козица, Телефон: 06032/324

Виж на картата

ЦДГ "Надежда Калайджийска"

Адрес: област Търговище, община Антоново, село Трескавец, Телефон: 060453/312

Виж на картата

ЦДГ "Надежда"

Адрес: област Търговище, община Омуртаг, село Врани кон, ул. "Камчия" 2, Телефон: 0899 430551

Виж на картата

ЦДГ "Незабравка"

Адрес: община Tърговище, село Дългач, Телефон: 06029/250

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Водица, Телефон: 060386/239

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: община Tърговище, село Разбойна, ул. "Първи май", Телефон: 0601/64889

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Тръстика, Телефон: 060385/460

Виж на картата

ЦДГ "Пролет"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Ломци, ул. "Възраждане" 5, Телефон: 060385/361

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Голямо Соколово, Телефон: 06061/269

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Руец, ул. "П. Къдрев" 28, Телефон: 06024/225

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Търговище, община Опака, село Голямо градище, ул. "Г. Димитров" 10, Телефон: 060370/212

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Подгорица, ул. "Градина" 1, Телефон: 06023/279

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: област Търговище, община Попово, село Кардам, Телефон: 060389/380

Виж на картата

ЦДГ "Първи юни"

Адрес: община Tърговище, село Макариополско, Телефон: 06026/240

Виж на картата